Grąžinimas

1. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Elektroninėje parduotuvėje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti ar pakeisti užsakytas ir nusipirktas Prekes, turi apie tai aiškiai informuoti Pardavėją paštu arba el. paštu per 14 kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui prekes Taisyklių nustatyta tvarka. Per 14 kalendorinių dienų Pirkėjui bus grąžinti sumokėti pinigai į banko sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas. Jei Pirkėjas atsisako prekės ne dėl prekės kokybės, tuomet prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.

2. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas Prekes, kurios nėra nurodytos Taisyklių 3 punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo–pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių Prekių atžvilgiu.

3. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:

  • nereceptinių vaistų;
  • kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;
  • kokybiškų optikos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisų ir aparatų;
  • kokybiškų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų;
  • kokybiškų Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);
  • kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais

4. Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeistos jų pakuotės ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.

5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6. Nekokybiškos Prekės gali būti keičiamos ar grąžinamos per tinkamumo vartoti terminą, nurodytą ant pakuotės ar etiketėje, turint įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

7. Dėl prekių keitimo ar grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: [email protected] arba tel.: 8 (5) 2688421

8. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.